A. Inleiding


De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens.
2 Toestemming voor het gebruik van cookies onder de voorwaarden van dit beleid bij uw eerste bezoek aan onze site staat ons toe om cookies te gebruiken bij elk volgend bezoek aan onze site.


B. Verzameling van persoonlijke gegevens.


De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:
1. computerinformatie, waaronder IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
2. informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze site, waaronder de bron van uw verwijzingen, de duur van uw bezoek, paginaweergaven en het navigatiepad van de site;
3. informatie, zoals uw e-mailadres, die u opgeeft wanneer u zich op onze website registreert;
4. de informatie die u invoert wanneer u een profiel van onze site maakt - bijvoorbeeld uw naam, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, onderwijs- en werkgelegenheidsgegevens;
5. de informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u verstrekt om uw abonnement op onze e-mails of nieuwsbrieven in te stellen;
6. de informatie die u invoert wanneer u gebruik maakt van de diensten op onze website;
7. informatie die wordt gegenereerd wanneer u onze website gebruikt, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
8. informatie over alles wat u koopt, de diensten die u gebruikt of transacties die via onze website worden verricht, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;
9. informatie die op onze website wordt gepubliceerd met de bedoeling deze op het internet te publiceren, inclusief de gebruikersnaam, profielfoto's en de inhoud van berichten;
10. informatie in correspondentie die ons per e-mail of via onze website wordt toegezonden, met inbegrip van communicatie-inhoud en metagegevens;
11. alle andere persoonlijke informatie die u ons toestuurt.
Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, dient u de toestemming van die persoon te verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.


C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens.


Persoonsgegevens die ons via onze website worden toegezonden, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de desbetreffende pagina's van de website worden vermeld. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het doel:
1. om onze website en bedrijf te beheren;
2. om onze website voor u te personaliseren;
3. om u in staat te stellen gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op onze website;
4. om goederen te verzenden die zijn aangekocht via onze website;
5. om diensten te verlenen die zijn aangekocht via onze website;
6. om u afschriften, facturen en betalingsherinneringen te sturen en betalingen van u te ontvangen;
7. om niet-marketing-commerciële communicatie te verzenden;
8. het verzenden van e-mailberichten die u hebt aangevraagd;
9. het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons te allen tijde informeren als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen);
10. het verzenden van marketinginformatie over onze activiteiten of de activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, per post of, als u toestemming hebt gegeven, per e-mail of soortgelijke technologie (u kunt ons te allen tijde laten weten als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);
11. statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken (maar deze derden zullen niet in staat zijn een bepaalde gebruiker aan de hand van deze informatie te identificeren);
12. vragen en klachten van of over u in verband met onze website te behandelen;
13. de veiligheid van onze website te waarborgen en fraude te voorkomen;
14. de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website te controleren (met inbegrip van het toezicht op privéberichten die via onze privéberichtendienst worden verzonden); en
15. ander gebruik.
Als u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen wij deze publiceren en op andere manieren gebruiken in overeenstemming met de aan ons verleende licentie.
Uw privacyinstellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van site privacy controles.
Wij zullen geen persoonlijke informatie delen met derden, of andere gerelateerde derden, voor direct marketing doeleinden zonder uw expliciete toestemming.


D. Openbaarmaking van persoonlijke informatie.


We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een van onze werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, leveranciers of onderaannemers als dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.
We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan een lid van onze groep van bedrijven (d.w.z., onze dochterondernemingen, onze belangrijkste houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen) voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:
1. in de mate die door de wet wordt vereist;
2. in verband met lopende of potentiële juridische procedures;
3. om onze rechten vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen (met inbegrip van het delen van informatie met anderen voor fraudepreventiedoeleinden);
4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of bedrijfsmiddelen die we verkopen (of overwegen); en
5. aan elke persoon die naar onze redelijke mening een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om dergelijke persoonsgegevens openbaar te maken indien het naar onze redelijke mening zeer waarschijnlijk is dat een dergelijke rechtbank of autoriteit de openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens zal gelasten
Met uitzondering van hetgeen in dit Privacybeleid is uiteengezet, zullen we uw informatie niet delen met derden.


E. Internationale gegevensoverdracht.


De informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin we actief zijn en kan worden overgedragen tussen deze landen om de informatie te kunnen gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.
2 De informatie die we verzamelen kan worden overgedragen aan de volgende landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan die van de Europese Economische Ruimte: De Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
3 De persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of ter publicatie op onze website indient, kan wereldwijd via het internet beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.
4 U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze rubriek F.

.


F. Bewaring van persoonlijke gegevens.


In deze Sectie G hebben we ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens uiteengezet om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om persoonsgegevens te bewaren en te verwijderen.
2 Persoonsgegevens die we voor enig doel of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
3 Niettegenstaande andere bepalingen in deze Sectie G, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
a. Voor zover vereist door de wet;
b. als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
c. om onze rechten vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen (met inbegrip van het beschikbaar stellen van informatie aan anderen voor fraudepreventiedoeleinden).


G. Beveiliging van persoonlijke gegevens


Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
2 Wij zullen alle door u verstrekte persoonlijke gegevens opslaan op onze beveiligde servers (beveiligd met wachtwoord en firewall).
3. alle elektronische financiële transacties die via onze website worden afgesloten, zullen worden beveiligd door middel van encryptietechnologie.
4 U erkent dat de overdracht van informatie via het internet gevaarlijk kan zijn en dat de veiligheid van de op deze manier overgedragen gegevens niet gegarandeerd is.
5 U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website).
H. Wijzigingen
Dit beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen in dit beleid begrijpt. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via het privéberichtensysteem op onze website.


I. Uw rechten


U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. De verstrekking van dergelijke gegevens is gekoppeld aan:
1. betaling van een vergoeding van PLN 100; en
2. het verstrekken van een passend identiteitsbewijs (voor dit doel accepteren we meestal een door een notaris gewaarmerkte fotokopie van uw paspoort of ID-kaart en een originele kopie van uw energierekening met uw huidige adres).
We kunnen uw persoonlijke gegevens op uw verzoek verbergen, voor zover de wet dit toestaat.
U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.
In de praktijk geeft u meestal vooraf uitdrukkelijk toestemming voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of wij geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het delen van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
J. Websites van derden
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en gedetailleerde informatie daarover. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.
K. Update van informatie
Gelieve ons op de hoogte te stellen als u de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, wilt corrigeren of actualiseren.


L. Cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. De identificatiegegevens worden teruggestuurd naar de server telkens wanneer een browser een verzoek stuurt om een pagina op de server te openen. Cookies kunnen "permanente" of "sessie"-cookies zijn: permanente cookies worden door uw browser opgeslagen en blijven geldig tot een vaste vervaldatum, tenzij u ze voor de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie vervalt aan het einde van uw sessie wanneer uw browser sluit. Cookies bevatten meestal geen informatie die u identificeert, maar de persoonlijke informatie die wij over u bewaren kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in de cookies en die van hen wordt verkregen. We gebruiken alleen zowel sessie- als permanente cookies op onze site.
De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, staan hieronder vermeld:
a. Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om uw computer te herkennen wanneer u de site bezoekt.
2 Met de meeste browsers kunt u cookies weigeren - bijvoorbeeld:
a. U kunt cookies blokkeren in Internet Explorer (versie 10) door gebruik te maken van de beschikbare cookie-override instellingen door te klikken op "Extra", "Internet-opties", "Privacy" en vervolgens op "Geavanceerd";
b. Op Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op "Extra", "Opties", "Privacy", het selecteren van "Aangepaste historie-instellingen gebruiken" in het uitklapmenu en het uitschakelen van "Cookies van sites accepteren"; en
c. Op Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door het menu 'Aanpassen en controleren' te openen, te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen weergeven' en 'Inhoudinstellingen', en vervolgens 'Websites blokkeren van het instellen van gegevens' te selecteren onder het kopje 'Cookies'.
Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op uw vermogen om meerdere websites te gebruiken. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.
U kunt cookies die al op uw computer zijn opgeslagen, verwijderen - bijvoorbeeld:
a. u moet cookies handmatig verwijderen in Internet Explorer (versie 10) (instructies zijn te vinden op http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. in Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op "Tools", "Opties" en "Privacy" en vervolgens te kiezen voor "Gebruik aangepaste historie-instellingen", te klikken op "Toon cookies" en dan te klikken op "Verwijder alle cookies"; en
c. Op Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door het menu 'Aanpassen en controleren' te openen, te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen weergeven' en 'Browsergegevens wissen', en vervolgens 'Cookies en andere plug-ins verwijderen' te selecteren voordat u op 'Gegevens wissen
van de 'beoordeling' klikt.
Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.